Obwód łowiecki nr 141 „KRZYŻOWICE”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 141 „KRZYŻOWICE”: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 416 z drogą krajową nr 38 w Głubczycach drogą powiatową nr 27201 na południe przez Bogdanowice do wsi Włodzienin, następnie drogą gminną w kierunku zachodnim do wsi Zubrzyce. Ze wsi Zubrzyce drogą powiatową nr 27219 w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 27218, drogą tą na południe do granicy państwa. Granicą państwa na zachód do drogi krajowej nr 38. Drogą tą na północny wschód przez wsie Pietrowice i Kolonia Mokre do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz