Obwód łowiecki nr 14 „WILKÓW”

Opis granicy obwodu nr 14 „WILKÓW”:od mostu na rzece Widawa drogą powiatową nr 1102 w kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 451. Drogą wojewódzką nr 451 w kierunku północno–zachodnim do przecięcia z drogą powiatową nr 1121 i drogą tą w kierunku północnym do wsi Pągów, stąd drogą powiatową nr 1118 na zachód do drogi gminnej. Droga gminną na północ do granicy województwa. Granicą tą na wschód do rzeki Widawy i rzeką tą w kierunku południowym i południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 1102.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz