Obwód łowiecki nr 14 „WILKÓW” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 14 „WILKÓW”: od mostu na rzece Widawa drogą powiatową nr 27102 w kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 451. Drogą wojewódzką nr 451 w kierunku północno-zachodnim do przecięcia z drogą powiatową nr 27121 i drogą tą w kierunku północnym do wsi Pągów, stąd drogą powiatową nr 27118 na zachód do drogi gminnej. Droga gminną na północ do granicy województwa. Granicą tą na wschód do rzeki Widawy i rzeką tą w kierunku południowym i południowowschodnim do drogi powiatowej nr 27102. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz