Obwód łowiecki nr 138 „DZIEĆMAROWY”

Opis granicy obwodu nr 138 „DZIEĆMAROWY”: z miejscowości Szczyty drogą wojewódzką nr 417 do granicy województwa i granicą tą na południe do wsi Tłustomosty, stąd rzeką Cyna na zachód do drogi gminnej prowadzącej do wsi Raków. Drogą tą przez wieś Raków na północ, a następnie na zachód ok. (0,5 km) do drogi powiatowej nr 27261, dalej drogą powiatowa nr 27261 na zachód do Baborowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27226. Drogą powiatową nr 27226 na północ przez wieś Dziećmarowy do drogi krajowej nr 38. Drogą krajową nr 38 na wschód do drogi wojewódzkiej nr 417 i drogą tą na południowy wschód przez Maciowakrze do wsi Szczyty. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz