Obwód łowiecki nr 133 „POLSKA CEREKIEW”

Opis granicy obwodu nr 133 „POLSKA CEREKIEW”: od wsi Zakrzów drogą powiatową nr 1424 przez wieś Steblów w kierunku wschodnim, a następnie południowo-wschodnim do wsi Nieznaszyn, stąd drogą wojewódzką nr 427 w kierunku wschodnim do wsi Roszowice, skąd dalej na południe drogą tą do wsi Dzielnica. Z Dzielnicy drogą wojewódzką 422 w kierunku południowo-zachodnim przez wieś Łany do Błażejowic, skąd drogą gminną w kierunku południowo-zachodnim do Ponięcic. Stąd dalej drogą gminną prowadzącą do wsi Dolędzin i drogą tą na zachód do drogi powiatowej nr 1456 we wsi Dolędzin. Następnie drogą tą na północ przez Grzędzin, Dzielawy do toru kolejowego. Torem tym w kierunku północnym do drogi krajowej nr 45 we wsi Polska Cerekiew. Drogą krajową nr 45 na północ do drogi powiatowej nr 1405 i drogą tą na zachód, a następnie północny zachód do wsi Połowa, stąd kolejno drogą gminną oraz drogą wojewódzką nr 427 w kierunku wschodnim, a następnie północnym do punktu wyjścia we wsi Zakrzów.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz