Obwód łowiecki nr 131 „Długomiłowice” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 131 „DŁUGOMIŁOWICE”: od wsi Reńska Wieś drogą krajową nr 45 w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27423 we wsi Długomiłowice, drogą tą na południowy wschód do wsi Sukowice, stąd drogą powiatową nr 27422 w kierunku południowo-zachodnim przez Zakrzów do wsi Połowa, następnie drogą powiatową nr 27405 w kierunku zachodnim przez Ostrożnicę do wsi Pawłowiczki. Stąd drogą krajową nr 38 w kierunku północno-zachodnim do Reńskiej Wsi. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz