Obwód łowiecki nr 130 „ROSZOWICE”

Opis granicy obwodu nr 130 „ROSZOWICE”: od przysiółka Bełk rzeką Odrą w kierunku południowym na wysokość wsi Miejsce Odrzańskie, stąd ciekiem wodnym ok. 300 m na południowy zachód do drogi powiatowej nr 1437. Drogą tą na zachód przez Miejsce Odrzańskie do drogi wojewódzkiej nr 421. Drogą wojewódzką nr 421 w kierunku północnym przez wieś Łany do drogi wojewódzkiej 427 we wsi Dzielnica. Z Dzielnicy drogą tą w kierunku północno-zachodnim do wsi Nieznaszyn, dalej drogą powiatową nr 1424 w kierunku północno-zachodnim przez Steblów do drogi powiatowej nr 1422, drogą tą na północny-wschód do wsi Cisek, stąd drogą powiatową nr 1404 w kierunku południowo-wschodnim do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwała nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz