Obwód łowiecki nr 130 „ROSZOWICE” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 130 „ROSZOWICE”: od przysiółka Bełk rzeką Odrą w kierunku południowym na wysokość wsi Miejsce Odrzańskie, stąd drogą gminną ok. 300 m na południowy zachód do drogi powiatowej nr 27436. Drogą tą na zachód przez Miejsce Odrzańskie do drogi wojewódzkiej nr 422. Drogą wojewódzką nr 422 w kierunku północno-zachodnim do wsi Łany, stąd drogą wojewódzką nr 1037 w kierunku północno-wschodnim do wsi Dzielnica. Z Dzielnicy drogą powiatową nr 27403 w kierunku północno-zachodnim do wsi Roszowice, stąd drogą powiatową nr 27405 na zachód do wsi Nicznaszyn, dalej drogą powiatową nr 27424 w kierunku północno-zachodnim przez Steblów do drogi powiatowej nr 27422, drogą tą na północny wschód do wsi Cisek, stąd drogą powiatową nr 27403 w kierunku południowowschodnim do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz