Obwód łowiecki nr 13 „BUKOWIE”

Opis granicy obwodu nr 13 „BUKOWIE”:od skrzyżowania dróg powiatowych nr 1118 i 1121, we wsi Pągów, drogą powiatową nr 1121 na południe przez Wojciechów do drogi gminnej i drogą tą w tym samym kierunku do toru kolejowego relacji Wrocław–Kluczbork i tym torem w kierunku zachodnim do granicy województwa. Stąd granicą tą na północ i dalej na wschód do drogi gminnej prowadzącej do wsi Pągów. Drogą tą w kierunku południowym do drogi powiatowej nr 1118 i tą drogą na wschód do punktu wyjściowego we wsi Pągów.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz