Obwód łowiecki nr 13 „BUKOWIE” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 13 „BUKOWIE”: od skrzyżowania dróg powiatowych nr 27118 i 27121, we wsi Pągów, drogą powiatową nr 27121 na południe przez Wojciechów do drogi gminnej i drogą tą w tym samym kierunku do toru kolejowego relacji Wrocław-Kluczbork i tym torem w kierunku zachodnim do granicy województwa. Stąd granicą tą na północ i dalej na wschód do drogi gminnej prowadzącej do wsi Pągów. Drogą tą w kierunku południowym do drogi powiatowej nr 27118 i tą drogą na wschód do punktu wyjściowego we wsi Pągów. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz