Obwód łowiecki nr 129 „DZIERGOWICE”

Opis granicy obwodu nr 129 „DZIERGOWICE”:od rzeki Bierawki w Ortowicach drogą gminną na południe, a następnie utwardzoną drogą przez wyrobisko do drogi leśnej w oddziale leśnym nr 18. Stąd drogą tą w kierunku południowym przez oddziały leśne nr 18, 31, 32 do utwardzonej drogi zwanej „czerwoną”. Stąd dalej drogą tą w kierunku zachodnim, a następnie na południe drogą leśną przez oddział leśny nr 49, dalej drogą leśną pomiędzy oddziałami leśnymi nr 59 i 60, a także przez oddział leśny nr 73 do wsi Dziergowice. Dalej drogą wojewódzką nr 425 na południe do granicy województwa i następnie w tym kierunku drogą wojewódzką nr 922 do rzeki Rudka. Rzeką tą w kierunku zachodnim do jej ujścia do rzeki Ruda. Rzeką Ruda na zachód do rzeki Odra. Odrą w kierunku północnym do ujścia rzeki Bierawki, Bierawką na północny wschód do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwała nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz