Obwód łowiecki nr 129 „DZIERGOWICE” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 129 „DZIERGOWICE”: od rzeki Bierawki w Ortowicach drogą gminną na południe, a następnie linią leśną wzdłuż oddziałów nr 18, 19 i 33 do linii oddziałowej między oddziałami nr 33 i 34, linią tą na południe do drogi gminnej. Stąd drogą gminną ok. 250 m na zachód, a następnie na południe (między oddziałami leśnym nr 35 i 49 oraz 59 i 60, a także przez oddział leśny nr 73 do wsi Dziergowice. Dalej drogą wojewódzką nr 425 na południe do granicy województwa i następnie w tym kierunku drogą wojewódzką nr 922 do rzeki Rudka. Rzeką tą w kierunku zachodnim do jej ujścia do rzeki Ruda. Rzeką Ruda na zachód do rzeki Odra. Odrą w kierunku północnym do ujścia rzeki Bierawki, Bierawką na północny wschód do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz