Obwód łowiecki nr 128 „ŁĘŻCE”

Opis granicy obwodu  nr 128 „ŁĘŻCE”: od wsi Walce drogą powiatową nr 1810 w kierunku południowo-wschodnim do wsi Dobieszowice. Stąd drogą powiatową nr 1470 w kierunku kolejno wschodnim, a następnie południowym do drogi krajowej nr 40. Drogą krajową nr 40 na wschód przez Pokrzywnicę do wsi Większyce. Z Większyc drogą powiatową nr 1409 w kierunku południowym do Radziejowa, skąd drogą gminną na południe do drogi krajowej nr 38 i drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418. Drogą powiatową nr 1418 na zachód do wsi Karchów. Z Karchowa drogą powiatową nr 1211 w kierunku północno-zachodnim przez Trawniki do Zwiastowic, skąd drogą krajową nr 40 na zachód do rzeki Stradunia i rzeką w kierunku północno-wschodnim do wsi Walce.

Podstawa prawna: uchwała nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz