Obwód łowiecki nr 127 „CISEK”

Opis granicy obwodu nr 127 „CISEK”: od drogi krajowej nr 40 w Koźlu rzeką Odrą w kierunku południowym do przysiółka Bełk, skąd drogą powiatową nr 1404 i 1403 w kierunku zachodnim do miejscowości Cisek, następnie drogą powiatową nr 1422 w kierunku południowo-zachodnim do Sukowic, skąd drogą powiatową nr 1423 w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Długomiłowicach. Drogą tą w kierunku północno-zachodnim do miejscowości Reńska Wieś. Z Reńskiej Wsi drogą krajową nr 38 w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą gminną i drogą tą w kierunku północnym do Radziejowa. Stąd drogą powiatową nr 1409 do Większyc i dalej drogą krajową nr 40 w kierunku wschodnim do rzeki Odry w Koźlu.

Podstawa prawna: uchwała nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz