Obwód łowiecki nr 127 „CISEK” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 127 „CISEK”: od drogi krajowej nr 40 w Koźlu rzeką Odrą w kierunku południowym do przysiółka Bełk, skąd drogą powiatową nr 27403 w kierunku zachodnim do miejscowości Cisek, następnie drogą powiatową nr 27422 w kierunku południowo-zachodnim do Sukowic, skąd drogą powiatową nr 27423 w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Długomiłowicach. Drogą tą w kierunku północno-zachodnim do miejscowości Reńska Wieś. Z Reńskiej Wsi drogą krajową nr 38 w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą gminną i drogą tą w kierunku północnym do Radziejowa. Stąd drogą powiatową nr 27409 do Większyc i dalej drogą krajową nr 40 w kierunku wschodnim do rzeki Odry w Koźlu. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz