Obwód łowiecki nr 126 „KĘDZIERZYN”

Opis granicy obwodu nr 126 „KĘDZIERZYN”: od rzeki Kłodnicy w mieście Kędzierzyn-Koźle, dzielnica Sławięcice drogą powiatową nr 1402 w kierunku południowo-wschodnim przez Starą Kuźnię do wsi Kotlarnia, stąd rzeką Bierawką w kierunku zachodnim przez wsie: Grabówka i Bierawa do rzeki Odry. Odrą w kierunku północnozachodnim do ujścia rzeki Kłodnicy w Koźlu. Stąd rzeką Kłodnicą w kierunku północno-wschodnim do miasta Kędzierzyn-Koźlu, dzielnica Sławięcice.

Podstawa prawna: uchwała nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz