Obwód łowiecki nr 126 „KĘDZIERZYN” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 126 „KĘDZIERZYN”: od rzeki Kłodnicy w mieście Kędzierzyn-Koźle, dzielnica Sławięcice drogą powiatową nr 27402 w kierunku południowo-wschodnim przez Starą Kuźnię do wsi Kotlarnia, stąd rzeką Bierawką w kierunku zachodnim przez wsie: Grabówka i Bierawa do rzeki Odry. Odrą w kierunku północno-zachodnim do ujścia rzeki Kłodnicy w Koźlu. Stąd rzeką Kłodnicą w kierunku północno-wschodnim do miasta Kędzierzyn-Koźlu, dzielnica Sławięcice. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz