Obwód łowiecki nr 124 „POBORSZÓW”

Opis granicy obwodu  nr 124 „POBORSZÓW”: od ujścia starorzecza Odry przez śluzą w miejscowości Krępna rzeką Odrą w kierunku południowym do drogi krajowej nr 40 w Koźlu, drogą tą w kierunku zachodnim przez Większyce, Pokrzywnicę do drogi powiatowej nr 1470. Drogą powiatową nr 1470 w kierunku kolejno północnym, a następnie zachodnim do Dobieszowic, skąd drogą powiatową nr 1810 do rzeki Stradunia i rzeką tą w kierunku północno-wschodnim do drogi polnej prowadzącej do przysiółka Rybarze, dalej drogą tą w kierunku wschodnim, do starorzecza Odry i starorzeczem tym na północ do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwała nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz