Obwód łowiecki nr 124 „POBORSZÓW” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 124 „POBORSZÓW”: od śluzy w miejscowości Krępna rzeką Odrą w kierunku południowym do drogi krajowej nr 40 w Koźlu, drogą tą w kierunku zachodnim przez Większyce, Pokrzywnicę do drogi powiatowej nr 27470. Drogą powiatową nr 27470 w kierunku kolejno północnym, a następnie zachodnim do Dobieszowic, skąd drogą powiatową nr 27810 do rzeki Stradunia i rzeką tą w kierunku północno-wschodnim, biegnącą wzdłuż granicy powiatu krapkowickiego przez wieś Stradunia do przysiółka Rybarze, dalej drogą gminną do starorzecza Odry. Starorzeczem na północ do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz