Obwód łowiecki nr 123 „RASZOWA”

Opis granicy obwodu nr 123 „RASZOWA”: z miasta Kędzierzyn-Koźle, dzielnicy Sławięcice, rzeką Kłodnica, w kierunku południowo-zachodnim do rzeki Odry, a następnie rzeką Odrą w kierunku północnym do miasta  Zdzieszowice do przeprawy promowej na rzece Odra. Stąd kolejno drogą powiatową nr 1408 i 1808  północny wschód do drogi powiatowej nr 1401 i drogą tą na wschód przez miasto Leśnica, wieś Lichynia do drogi wojewódzkiej nr 426 w Zalesiu Śląskim i drogą tą w kierunku południowo- schodnim do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwała nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz