Obwód łowiecki nr 122 „Burgrabice”

Opis granicy obwodu nr 122 „Burgrabice”: od granicy państwa we wsi Łąka drogą gminną kolejno w kierunku wschodnim (ok. 200 m), a następnie północnym do drogi powiatowej nr 1637, drogą tą na północ (ok. 200 m), następnie drogą powiatową nr 1633 w kierunku północno-wschodnim do wsi Jodłów. Z Jodłowa drogą gminną w kierunku północno-wschodnim oraz wschodnim do wsi Koperniki. Z miejscowości Koperniki drogą powiatową nr 1630 do drogi powiatowej nr 1628. Drogą tą na południe do drogi gminnej łączącej wsie Nadziejów i Biskupów. Drogą gminną na południowy wschód do Biskupowa i dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 1623 do granicy państwa. Granicą tą w kierunku kolejno zachodnim, a następnie północnym do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz