Obwód łowiecki nr 122 „Burgrabice” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 122 „BURGRABICE”: od granicy państwa we wsi Łąka drogą gminną kolejno w kierunku wschodnim (ok. 200 m), a następnie północnym do drogi powiatowej nr 27637, drogą tą na północ (ok. 200 m), następnie drogą powiatową nr 27633 w kierunku północno-wschodnim do wsi Jodłów. Z Jodłowa drogą gminną w kierunku północno-wschodnim oraz wschodnim do wsi Koperniki. Z Kopernik drogą powiatową nr 27630 do drogi powiatowej nr 27628. Drogą tą na południe do drogi gminnej łączącej wsie Nadziejów i Biskupów. Drogą gminną na południowy wschód do Biskupowa i dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 27623 do granicy państwa. Granicą tą w kierunku kolejno zachodnim, a następnie północnym do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz