Obwód łowiecki nr 121 „GŁUCHOŁAZY”

Opis granicy obwodu nr 121 „GŁUCHOŁAZY”: ze Starego Lasu w kierunku południowym przez Nowy Las, Charbielin drogą powiatową nr 1607 i 1608 do skrzyżowania z drogą krajową nr 40 i dalej na południe drogą gminną do toru kolejowego. Torem kolejowym w kierunku południowo-wschodnim do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku zachodnim a następnie północnym do drogi powiatowej nr 1623 we wsi Gierałcice. Drogą tą w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1622. Drogą powiatową nr 1622 na północny wschód do drogi krajowej nr 411. Drogą tą ok. 0,5 km na północ, a następnie drogą powiatową nr 1609 w kierunku północno-zachodnim do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz