Obwód łowiecki nr 121 „GŁUCHOŁAZY” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 121 „GŁUCHOŁAZY”: ze Starego Lasu w kierunku południowym przez Nowy Las, Charbielin drogą powiatową nr 27607 i 27608 do skrzyżowania z drogą krajową nr 40 i dalej na południe drogą gminną do toru kolejowego. Torem kolejowym w kierunku południowo-wschodnim do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku zachodnim a następnie północnym do drogi powiatowej nr 27623 we wsi Gierałcice. Drogą tą w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27622. Drogą powiatową nr 27622 na północny wschód do drogi krajowej nr 411. Drogą tą ok. 0,5 km na północ, a następnie drogą powiatową nr 27609 w kierunku północno-zachodnim do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz