Obwód łowiecki nr 120 „PACZKÓW”

Opis granicy obwodu nr 120 „PACZKÓW”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1640. Drogą powiatową nr 1640 w kierunku południowo-zachodnim do wsi Trzeboszowice i dalej w tym samym kierunku drogą gminną pomiędzy wsiami Ujeździec i Dziewiętlice do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku zachodnim do granicy województwa i granicą województwa w kierunku północnym do granicy zbiornika zaporowego „Topola” i dalej na wschód południową granicą zbiorników „Topola” i „Kozielno” do rzeki Nysa Kłodzka. Rzeką Nysa Kłodzka w kierunku wschodnim do Jeziora Otmuchowskiego. Południowym brzegiem tego jeziora w kierunku wschodnim do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz