Obwód łowiecki nr 120 „PACZKÓW” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 120 „PACZKÓW”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 27640. Drogą powiatową nr 27640 w kierunku południowo-zachodnim do wsi Trzeboszowice i dalej w tym samym kierunku drogą gminną pomiędzy wsiami Ujeździec i Dziewiętlice do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku zachodnim do granicy województwa i granicą województwa w kierunku północnym do granicy zbiornika zaporowego „Topola” i dalej na wschód południową granicą zbiorników „Topola” i „Kozielno” do rzeki Nysa Kłodzka. Rzeką Nysa Kłodzka w kierunku wschodnim do Jeziora Otmuchowskiego. Południowym brzegiem tego jeziora w kierunku wschodnim do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz