Obwód łowiecki nr 12 „Smogorzów”

Opis granicy obwodu nr 12 „Smogorzów”: od granicy województwa koło stacji kolejowej Głuszyna drogą powiatową nr 1104 w kierunku zachodnim do Kowalowic i dalej drogą powiatową nr 1102 w kierunku południowo-zachodnim do mostu na rzece Widawa. Następnie rzeką tą na północny–zachód do granicy województwa i granicą tą w kierunku wschodnim, a dalej południowym do punktu wyjściowego koło stacji kolejowej Głuszyna.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz