Obwód łowiecki nr 12 „Smogorzów” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 12 „SMOGORZÓW”: od granicy województwa koło stacji kolejowej Głuszyna drogą powiatową nr 27104 w kierunku zachodnim do Kowalowic i dalej drogą powiatową nr 27102 w kierunku południowo-zachodnim do mostu na rzece Widawa. Następnie rzeką tą na północny-zachód do granicy województwa i granicą tą w kierunku wschodnim, a dalej południowym do punktu wyjściowego koło stacji kolejowej Głuszyna. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz