Obwód łowiecki nr 119 „Meszno”

Opis granicy obwodu nr 119 „Meszno”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1636 w kierunku południowym przez Śliwice i Broniszowice do Kałkowa. Z Kałkowa w tym samym kierunku drogą powiatową nr 1635 do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku zachodnim do drogi gminnej łączącej wieś Trzeboszowice z granicą państwa. Drogą tą w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy pomiędzy wsiami Ujeździec i Dziewiętlice do Trzeboszowic i dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 1640 do Zbiornika Otmuchów. Od tego miejsca wałem Zbiornika Otmuchów w kierunku wschodnim do rzeki Nysa Kłodzka i rzeką ta w tym samym kierunku do mostu drogi krajowej nr 46. Drogą krajową nr 46 do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz