Obwód łowiecki nr 119 „Meszno” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 119 „MESZNO”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 27636 drogą powiatową w kierunku południowym przez Śliwice i Broniszowice do Kałkowa. Z Kałkowa w tym samym kierunku drogą powiatową nr 27635 do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku zachodnim do drogi gminnej łączącej wieś Trzeboszowice z granicą państwa. Drogą tą w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy pomiędzy wsiami Ujeździec i Dziewiętlice do Trzeboszowic i dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 27640 do Zbiornika Otmuchów. Od tego miejsca wałem Zbiornika Otmuchów w kierunku wschodnim do rzeki Nysa Kłodzka i rzeką tą w tym samym kierunku do mostu drogi krajowej nr 46. Drogą krajową nr 46 w kierunku południowym do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr P/3/2002 Wojewody Opolskiego z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie Nr P/14/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2001r. w sprawie podziału województwa opolskiego.

Archiwalny opis granic obwodu nr 119 „MESZNO”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 27636 w kierunku południowym przez Śliwice i Broniszowice do Kałkowa. Z Kałkowa w tym samym kierunku drogą powiatową nr 27635 do granicy państwa. Granic ą państwa w kierunku zachodnim do drogi gminnej łączącej wieś Trzeboszowice z granicą państwa. Drogą tą w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy pomiędzy wsiami Ujeździec i Dziewiętlice do Trzeboszowic i dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 27640 do skrzyżowania z drogą krajową nr 46. Drogą krajową nr 46 w kierunku wschodnim do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz