Obwód łowiecki nr 118 „BUKÓW”

Opis granicy obwodu nr 118 „BUKÓW”: od granicy państwa drogą powiatową nr 1635 w kierunku północnym do wsi Kałków, stąd w kierunku północno-zachodnim drogą powiatową nr 1636 przez wieś Broniszowice, Śliwice do rzeki Nysa Kłodzka. Rzeką w kierunku wschodnim do granicy Jeziora Nyskiego. Granicą jeziora do rzeki Biała Głuchołaska. Rzeką tą w kierunku południowym do mostu na drodze powiatowej nr 1628. Stąd drogą powiatową nr 1628 w kierunku południowo-zachodnim do wsi Koperniki. Ze wsi Koperniki drogą powiatową nr 1630 w kierunku północnym (ok. 700 m), stąd na zachód, a następnie południowy-zachód drogą gminną do wsi Jodłów. Z Jodłowa drogą powiatową nr 1633 do drogi powiatowej nr 1637 we wsi Łąka. Drogą powiatową nr 1637 (ok. 200 m) na południe i dalej drogą gminną w kierunku południowo-zachodnim a następnie zachodnim (ok. 200 m) do granicy państwa. Granicą na zachód do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz