Obwód łowiecki nr 118 „BUKÓW” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 118 „BUKÓW”: od granicy państwa drogą powiatową nr 27635 w kierunku północnym do wsi Kałków, stąd w kierunku północno-zachodnim drogą powiatową nr 27636 przez wieś Broniszowice, Śliwice do rzeki Nysa Kłodzka. Rzeką w kierunku wschodnim do granicy Jeziora Nyskiego. Granicą jeziora do rzeki Biała Głuchołaska. Rzeką tą w kierunku południowym do mostu na drodze powiatowej nr 27628. Stąd drogą powiatową nr 27628 w kierunku południowo-zachodnim do wsi Koperniki. Ze wsi Koperniki drogą powiatową nr 27630 w kierunku północnym (ok. 700 m), stąd na zachód, a następnie południowy zachód drogą gminną do wsi Jodłów. Z Jodłowa drogą powiatową nr 27633 do drogi powiatowej nr 27637 we wsi Łąka. Drogą powiatową nr 27637 (ok. 200 m) na południe i dalej drogą gminną w kierunku południowo-zachodnim a następnie zachodnim (ok. 200 m) do granicy państwa. Granicą na zachód do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz