Obwód łowiecki nr 116 „LIPOWA”

Opis granicy obwodu nr 116 „LIPOWA”: od torów kolejowych w Ścinawie Nyskiej drogą powiatową nr 1529 w kierunku południowo-zachodnim do Gryżowa i dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 1672 do wsi Lipowa. Stąd granicą powiatów nyskiego i prudnickiego na południe do Mieszkowic i dalej drogą gminną w kierunku wschodnim przez Mieszkowice do drogi powiatowej nr 1611. Drogą tą w kierunku południowym do wsi Szybowice. Z Szybowic drogą powiatową nr 1612, a następnie gminną w kierunku zachodnim do wsi Nowy Las. Z Nowego Lasu w kierunku północnym przez Stary Las kolejno drogą powiatową nr 1607 i 1608 do drogi gminnej łączącej wsie Stary Las i Wierzbięcice. Drogą tą na północny wschód do drogi powiatowej nr 1606 i drogą tą do wsi Wierzbięcice do drogi krajowej nr 41. Stąd drogą krajową nr 41 w kierunku wschodnim do toru kolejowego. Dalej w tym samym kierunku torem kolejowym do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz