Obwód łowiecki nr 116 „LIPOWA” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 116 „LIPOWA”: od torów kolejowych w Ścinawie Nyskiej drogą powiatową nr 27529 w kierunku południowo-zachodnim do Gryżowa i dalej w tym kierunku drogi powiatowej nr 27672 do wsi Lipowa. Stąd granicą powiatów nyskiego i prudnickiego na południe do Mieszkowic i dalej drogą gminną w kierunku wschodnim przez Mieszkowice do drogi powiatowej nr 27611. Drogą tą w kierunku południowym do wsi Szybowice. Z Szybowic drogą powiatową nr 27612 w kierunku zachodnim do wsi Nowy Las. Z Nowego Lasu w kierunku północnym przez Stary Las drogą powiatową nr 27607 do drogi gminnej łączącej wsie Stary Las i Wierzbięcice. Drogą tą na północny wschód do drogi powiatowej nr 27606 i drogą tą do wsi Wierzbięcice do drogi krajowej nr 41. Stąd drogą krajową nr 41 w kierunku wschodnim do toru kolejowego. Dalej w tym samym kierunku torem kolejowym do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz