Obwód łowiecki nr 115 „Goświnowice”

Opis granicy obwodu nr 115 „Goświnowice”: od skrzyżowania dróg powiatowych nr 1665 i 1666 we wsi Radzikowice granica biegnie w kierunku wschodnim drogą powiatową nr 1666 do przysiółka Sękowice, skąd dalej na wschód drogą gminną do drogi powiatowej nr 1666 we wsi Regulice. Następnie drogą tą na południe do drogi gminnej prowadzącej do Złotogłowic i drogą tą w kierunku wschodnim do drogi krajowej nr 46. Drogą krajową nr 46 w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Łokietka w Nysie. Stąd drogą gminną w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z torami kolejowymi i ul. Orląt Lwowskich. Ulicą tą w kierunku południowym do drogi gminnej prowadzącej do fortu. Fortem na zachód do drogi powiatowej nr 1663 i drogą tą do skrzyżowania z ul. Witkiewicza. Ulicą tą do granicy administracyjnej miasta Nysa. Następnie granicą administracyjną do drogi krajowej nr 46. Stąd drogą krajową nr 46 w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1631. Drogą powiatową nr 1631 w kierunku południowym do granicy Jeziora Nyskiego. Granicą jeziora w kierunku zachodnim do wsi Wójcice, stąd drogą powiatową nr 1655 w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą krajową nr 46. Stąd w tym samym kierunku drogą gminną do wsi Ulanowice. Z Ulanowic drogą powiatową 1658 w kierunku północnym przez wieś Grądy do rzeki Cielnica, rzeką w kierunku wschodnim do wsi Radzikowice do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz