Obwód łowiecki nr 114 „HAJDUKI NYSKIE”

Opis granicy obwodu nr 114 „HAJDUKI NYSKIE”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 41 z drogą powiatową nr 1606 we wsi Wierzbięcice w kierunku południowym drogą powiatową nr 1606 przez Wierzbięcice do skrzyżowania tej drogi z drogą gminną łączącą wsie Wierzbięcice i Stary Las. Drogą tą w kierunku południowym do wsi Stary Las. Ze Starego Lasu w kierunku północno-zachodnim drogą powiatową nr 1607 do toru kolejowego we wsi Hajduki Nyskie, dalej torem kolejowym w kierunku zachodnim do drogi gminnej prowadzącej do wsi Przełęk i drogą tą do drogi wojewódzkiej nr 411. Drogą wojewódzką nr 411 na południe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1627 we wsi Przełęk. Drogą tą w kierunku zachodnim do drogi gminnej prowadzącej do rzeki Biała Głuchołaska, drogą tą około 300 m. na południowy zachód do rzeki Biała Głuchołaska i dalej rzeką w kierunku północno-zachodnim do ujścia rzeki do Jeziora Nyskiego. Granicą jeziora w kierunku północnym do granicy administracyjnej m. Nysa. Granicą tą w kierunku południowo-wschodnim do ul. Długosza, ulicą Długosza do skrzyżowania z ul. Krasińskiego, ulicą Krasińskiego do drogi wojewódzkiej nr 411, drogą tą w kierunku południowym do granicy administracyjnej miasta, granicą tą kolejno w kierunku zachodnim, a następnie północnym do rzeki Nysa Kłodzka. Rzeką Nysa Kłodzka w kierunku wschodnim na wysokość wsi Kubice, gdzie do rzeki wpada rów płynący przez tę wieś. Rowem przez wieś Kubice w kierunku południowym do drogi wojewódzkiej nr 407, drogą tą na wschód do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1605, następnie drogą powiatową nr 1605 przez wieś Domaszkowice do Wierzbięcic do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz