Obwód łowiecki nr 113 „WŁODARY”

Opis granicy obwodu nr 113 „WŁODARY”: od skrzyżowania dróg powiatowych nr 1531 i nr 1605 w obrębie wsi Jasienica Dolna drogą powiatową nr 1605 w kierunku wschodnim przez Myszowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1557. Drogą tą na południe do drogi wojewódzkiej nr 407 we wsi Kuropas i dalej drogą wojewódzką nr 407 w tym samym kierunku do wsi Rynarcice. Z Rynarcic w kierunku południowym drogą gminną do Jagielnicy. Z Jagielnicy drogą powiatową 1529 do przejazdu przez nieczynny tor kolejowy we wsi Ścinawa Nyska. Stąd torem kolejowym w kierunku zachodnim do przejazdu przez drogę krajową nr 41 i dalej drogą krajową nr 41 w kierunku zachodnim do wsi Wierzbięcice. Z Wierzbięcic w kierunku północnym drogą powiatową nr 1605 przez Domaszkowice do drogi wojewódzkiej nr 407, drogą tą na zachód do rowu płynącego przez wieś Kubice, rowem tym na północ do rzeki Nysa Kłodzka. Rzeką Nysa Kłodzka w kierunku północno-wschodnim do mostu na drodze wojewódzkiej nr 406 we wsi Piątkowice, drogą tą w kierunku wschodnim do wsi Jasienica Dolna. Z Jasienicy Dolnej drogą powiatową nr 1531 w kierunku południowym do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

 

<< wstecz