Obwód łowiecki nr 112 „NOWAKI”

Opis granicy obwodu nr 112 „NOWAKI”: od mostu na rzece Cielnicy w obrębie wsi Grądy drogą powiatową nr 1658 w kierunku północnym do wsi Karłowice Wielkie i dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 1657 przez wieś Kłodobok do wsi Jaszów Stąd w kierunku południowo – wschodnim drogą powiatową nr 1663 do Radowic i dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 1664 przez Rzymiany do Śmiłowic. Ze Śmiłowic drogą powiatową nr 1601 w kierunku wschodnim przez Reńską Wieś i Pakosławice do skrzyżowania z drogą krajową nr 46. Od tego skrzyżowania w kierunku południowym drogą krajową nr 46 do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do wsi Regulice. Stąd drogą gminną w kierunku zachodnim, do drogi powiatowej nr 1666 w Regulicach. Następnie drogą tą na północ do drogi gminnej prowadzącej do przysiółka Sękowice i drogą tą w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1666 w Sękowicach, skąd dalej drogą tą w tym samym kierunku do rzeki Cielnica we wsi Radzikowice. Z Radzikowic rzeką Cielnicą w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1658 we wsi Grądy.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

 

<< wstecz