Obwód łowiecki nr 112 „NOWAKI” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 112 „NOWAKI”: od skrzyżowania dróg powiatowych nr 27652 i nr 27658 w obrębie wsi Grądy drogą powiatową nr 27658 w kierunku północnym do wsi Karłowice Wielkie i dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 27657 przez wieś Kłodobok do wsi Jaszów Stąd w kierunku południowo – wschodnim drogą powiatową nr 27663 do Radowic i dalej w tym samym kierunku drogą powiatową nr 27664 przez Rzymiany do Śmiłowic. Ze Śmiłowic drogą powiatową nr 27601 w kierunku wschodnim przez Reńską Wieś i Pakosławice do skrzyżowania z drogą krajową nr 46. Od tego skrzyżowania w kierunku południowym drogą krajową nr 46 do skrzyżowania z drogą gminną łączącą drogę krajową nr 46 ze wsią Regulice. Stąd drogą gminną w kierunku zachodnim, a następnie północnym przez wieś Regulice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27666. Dalej drogą powiatową nr 27666 w kierunku zachodnim do wsi Radzikowice. Z Radzikowic w kierunku zachodnim rzeką Cielnica do drogi powiatowej nr 27658 i drogą tą do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).


 

<< wstecz