Obwód łowiecki nr 111 „ZŁOTOGŁOWICE”

Opis granicy obwodu nr 111 „ZŁOTOGŁOWICE”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1601 we wsi Pakosławice w kierunku wschodnim drogą powiatową nr 1601 do wsi Prusinowice i dalej w tym samym kierunku drogą gminną przez wieś Lasocice do rzeki Nysa Kłodzka. Stąd w kierunku południowo-zachodnim rzeką Nysa Kłodzka. do granicy administracyjnej miasta Nysa. Granicą administracyjną miasta w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 406. Od tego skrzyżowania w kierunku północnym drogą krajową nr 46 do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz