Obwód łowiecki nr 110 „PRUDNIK”

Opis granicy obwodu nr 110 „PRUDNIK”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 40 z ulicą Kolejową w mieście Prudnik drogą krajową nr 41 w kierunku południowym do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku zachodnim do przecięcia się z torem kolejowym, a następnie torem w kierunku północno-zachodnim do przecięcia się z drogą gminną prowadzącą do wsi Charbielin. Drogą tą na północny wschód do drogi powiatowej nr 1608, dalej drogą powiatową nr 1608 w kierunku północno-zachodnim do wsi Nowy Las, do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Szybowic i drogą tą w kierunku wschodnim do drogi powiatowej nr 1612 w Szybowicach. Drogą tą na wschód przez Szybowice do wsi Niemysłowice do drogi krajowej nr 41. Drogą tą na południe do Prudnika, gdzie „starą” drogą krajową nr 41 na południe do drogi powiatowej nr 1613 (ulica Nyska), następnie drogą tą do skrzyżowania z ulicą Kolejową i ulicą Kolejową w kierunku południowo –wschodnim do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz