Obwód łowiecki nr 110 „PRUDNIK” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 110 „PRUDNIK”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 40 i 41 w Prudniku droga krajową nr 41 w kierunku południowym do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku zachodnim do przecięcia się z torem kolejowym, a następnie torem w kierunku północno-zachodnim do przecięcia się z drogą gminną prowadzącą do wsi Charbielin. Drogą tą na północny wschód do drogi powiatowej nr 27608, dalej drogą powiatową nr 27608 w kierunku północno-zachodnim do wsi Nowy Las – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27612 i drogą tą na wschód przez Szybowice do wsi Niemysłowice do drogi krajowej nr 41. Drogą tą na południe do skrzyżowania z drogą krajową nr 40. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).


<< wstecz