Obwód łowiecki nr 109 „DYTMARÓW”

Opis granicy obwodu nr 109 „DYTMARÓW”: z miejscowości Nowy Browiniec drogą gminną w kierunku południowo-wschodnim do miejscowości Racławice Śląskie, do drogi powiatowej nr 1209. Drogą tą do rzeki Osobłoga. Rzeką Osobłogą w kierunku południowo-zachodnim do granicy Państwa i granicą tą w kierunku zachodnim do drogi krajowej nr 41 w obrębie wsi Trzebinia. Stąd drogą krajową nr 41 w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej nr 414 w Prudniku, drogą tą przez wieś Lubrza do drogi powiatowej nr 1267 i drogą tą na południowy-wschód do drogi krajowej nr 40. Drogą tą przez Laskowice do drogi powiatowej nr 1231 we wsi Nowy Browiniec. Drogą nr 1231 około 1,5 km na wschód do drogi gminnej prowadzącej do Racławic Śląskich.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz