Obwód łowiecki nr 109 „DYTMARÓW” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 109 „DYTMARÓW”: z miejscowości Nowy Browiniec drogą gminną w kierunku południowo-wschodnim do miejscowości Racławice Śląskie, do drogi powiatowej nr 27203. Drogą tą do rzeki Osobłoga. Rzeką Osobłogą w kierunku południowo-zachodnim do granicy Państwa i granicą tą w kierunku zachodnim do drogi krajowej nr 41 w obrębie wsi Trzebinia. Stąd drogą krajową nr 41 w kierunku północnym do drogi krajowej nr 40 w Prudniku, drogą tą przez wsie Lubrza i Laskowice do drogi powiatowej nr 27231 we wsi Nowy Browiniec. Drogą nr 27231 około 1,5 km na wschód do drogi gminnej prowadzącej do Racławic Śląskich. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz