Obwód łowiecki nr 108 „RUDZICZKA”

Opis granicy obwodu nr 108 „RUDZICZKA”: z miejscowości Śmicz drogą powiatową nr 1613 w kierunku południowo-zachodnim przez wsie Miłowice, Kolnowice do wsi Laskowiec, następnie drogą gminną na zachód do granicy gminy Biała i Prudnik, dalej drogą gminną na południowy zachód do drogi powiatowej nr 1530 i nią na południe do drogi krajowej nr 41. Drogą krajową nr 41 do wsi Niemysłowice, dalej drogą powiatową nr 1612 w kierunku zachodnim do wsi Szybowice, stąd drogą powiatową nr 1611 na północ do wsi Mieszkowice. Następnie drogą gminną przez wieś Mieszkowice w kierunku zachodnim do granicy powiatów prudnickiego i nyskiego. Granicą powiatów na północ do wsi Lipowa. Dalej drogą powiatową nr 1672 w kierunku północno-wschodnim do drogi krajowej nr 41 i dalej w tym kierunku drogą powiatową nr 1529 do wsi Ścinawa Nyska do drogi powiatowej nr 1205 i nią w kierunku południowo-wschodnim do wsi Śmicz.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz