Obwód łowiecki nr 107 „PRĘŻYNKA”

Opis granicy obwodu nr 107 „PRĘŻYNKA”: z miejscowości Biała Prudnicka drogą wojewódzką nr 414 w kierunku południowo – zachodnim przez wieś Lubrza, do drogi krajowej nr 40 skąd drogą tą do skrzyżowania z ulicą Kolejową w mieście Prudnik. Ulicą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1613 (ulica Nyska). Drogą tą, a następnie „starą” drogą wojewódzką w kierunku pólnocno-zachodnim, do drogi wojewódzkiej nr 41. Następnie drogą tą w tym samym kierunku do drogi powiatowej nr 1530. Drogą tą w kierunku północnym a następnie drogą gminną w kierunku północno-wschodnim do granicy gmin: Prudnik i Biała i dalej drogą gminną na wschód do wsi Laskowiec. Stad drogą powiatową nr 1613 w kierunku północno-wschodnim przez Kolnowice, Miłowice do wsi Śmicz i drogą powiatową nr 1205 i 1526 w kierunku południowo-wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 414 w mieście Biała.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz