Obwód łowiecki nr 107 „PRĘŻYNKA” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 107 „PRĘŻYNKA”: z miejscowości Biała Prudnicka drogą wojewódzką nr 414 w kierunku południowo – zachodnim do wsi Lubrza, stąd drogą krajową nr 40 do skrzyżowania z drogą krajową nr 41 w mieście Prudnik. Z Prudnika drogą wojewódzką nr 41 w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 27530. Droga tą w kierunku północnym a następnie drogą gminną w kierunku północno-wschodnim do granicy gmin: Prudnik i Biała i dalej drogą gminną na wschód do wsi Laskowiec. Stad drogą powiatową nr 27613 w kierunku północnowschodnim przez Kolnowice, Miłowice do wsi Śmicz i drogą powiatową nr 27205 i 27526 w kierunku południowo-wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 414 w mieście Biała. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz