Obwód łowiecki nr 106 „OLBRACHCICE”

Opis granicy obwodu nr 106 „OLBRACHCICE”:  z miejscowości Solec drogą powiatową nr 1256 w kierunku południowym przecinając drogę krajową nr 40, do drogi powiatowej nr 1231 w miejscowości Nowy Browiniec. Drogą tą ok. 1 km w kierunku zachodnim do drogi krajowej nr 40. Następnie drogą krajowa nr 40 w kierunku południowo-zachodnim przez Laskowice do wsi Lubrza, skąd na północny wschód drogą wojewódzką nr 414 do miejscowości Biała. Z miasta Biała, drogą powiatową nr 1202, a następnie drogą powiatową nr 1208 i nią na wschód do wsi Solec.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz