Obwód łowiecki nr 106 „OLBRACHCICE” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 106 „OLBRACHCICE”: z miejscowości Solec drogą powiatową nr 27256 w kierunku południowym przecinając drogę krajową nr 40, do drogi powiatowej nr 27231 w miejscowości Nowy Browiniec. Drogą tą ok. 1 km w kierunku zachodnim do drogi krajowej nr 40. Następnie drogą krajowa nr 40 w kierunku południowo-zachodnim przez Laskowice do wsi Lubrza, skąd na północny wschód drogą wojewódzką nr 414 do miejscowości Biała. Z miasta Biała, drogą wojewódzką nr 414 do drogi powiatowej nr 27208 i nią na wschód do wsi Solec. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).


<< wstecz