Obwód łowiecki nr 105 „WIERZCH”

Opis granicy obwodu nr 105 „WIERZCH”: ze wsi Mochów k/Głogówka drogą powiatową nr 1209 na południe do Dzierżysławic, stąd drogą gminną na południe do rzeki Osobłoga. Rzeką Osobłogą w kierunku południowo-zachodnim do Racławic Śląskich, stąd drogą gminną w kierunku północno-zachodnim do wsi Nowy Browiniec. Przez wieś Nowy Browiniec około 0,5 km drogą powiatową nr 1231 na zachód, dalej na północ przecinając drogę krajową nr 40 do drogi powiatowej nr 1256. Drogą tą w kierunku północno-zachodnim do wsi Solec, a następnie drogą powiatową nr 1208 na wschód do wsi Błażejowice Dolne. Stąd drogą gminną w kierunku północnym do granicy powiatów: prudnickiego i krapkowickiego, drogą powiatową nr 1269 na wschód do wsi Kierpień i dalej w tym kierunku drogą powiatową nr 1837 do wsi Rzepcze i do rzeki Osobłoga, a następnie rzeką Osobłogą do drogi krajowej nr 40 i tą drogą na zachód ok. 250 m do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz